Park Naukowo-Technologiczny "Świerk"

 
Park Naukowo-Technologiczny "Świerk" (PNT) jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Park to uni­kalne w skali regionu miej­sce, w któ­rym mali i średni przed­się­biorcy dostają szansę na roz­wój.

 

Głównym obszarem działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Świerku jest:

 

 

 

 

 

Nasi Part­ne­rzy

 

3dreamEastern Wall TechnologiesFORMATImagineRTIRES Technologies
LGMPROSOLUTIONSSalloytechSpacive Usecrypt
ELGESBACTremBlack Gold Research