Wzory Dokumentów

W załączeniu przekazujemy Państwu dokumenty niezbędne do ubiegania się o uzyskanie pomocy de minimis, wraz z przykładowymi wzorami oraz instrukcją ich wypełniania.

 

W przypadku dodatkowych pytań, mogą Państwo liczyć na naszą pomoc – kontakt.