Usługi Badawcze

W naszych laboratoriach stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, spełniające standardy jakości.

Świadczymy usługi badawcze w ramach poniższych laboratoriów: (kliknij, aby rozwinąć):

 

Laboratorium oferuje możliwość wydruku trójwymiarowych modeli na podstawie projektu przesłanego przez klienta. Wydruk trwa nie dłużej niż 24 godziny. Nasze wydruki są w pełni funkcjonalnymi metalowymi częściami.

 

Proces druku 3D techniką SLM polega na selektywnym spiekaniu proszków metali z użyciem lasera. Wyjątkowość naszego laboratorium polega na możliwości wykonywania wydruków zarówno w metalach reaktywnych (tytan) jak i niereaktywnych (stal).

Zaletami druku 3D w metalu są: szybkość wykonania, pełna funkcjonalność uzyskanych części, możliwość wydruku złożonych geometrii – niemożliwych do wykonania poprzez obróbkę skrawaniem.

 

Świadczone usługi:

– przygotowanie modeli do wydruku, doradztwo w zakresie technologii i sposobu wydruku,

– wydruk trójwymiarowych modeli techniką SLM (maksymalne wymiary wydruku: 80x80x72 mm, dostępne materiały: stal 316L, tytan TiAl6V4, brąz.

Dokładność wydruku: około 0,1mm (X, Y, Z)).

 

 

   

Laboratorium Skanera 3D – przestrzenne skanowanie obiektów z użyciem techniki światła strukturalnego. Wykonujemy usługi z zakresu skanowania, inżynierii odwrotnej oraz porównywania rzeczywistych obiektów z ich cyfrowymi odpowiednikami .cad, stl.

 

Pomiary polegają na rejestracji światła odbitego przez obiekt przy użyciu dwóch precyzyjnych kamer. Zdjęcia konwertowane są na trójwymiarową chmurę punktów, z której finalnie otrzymujemy plik .stl.  Standardowy pomiar trwa mniej niż godzinę.

 

Świadczone Usługi:

  • skanowanie obiektów o wymiarach od 3 do 150 centymetrów z dokładnością sięgającą 20 mikronów, zarówno w laboratorium jak i u klienta,
  • inżynieria odwrotna – wytwarzanie sparametryzowanej geometrii na podstawie wykonanych skanów. Produktem końcowym usługi jest rysunek .cad odwzorowujący rzeczywisty obiekt,
  • porównywanie obiektów rzeczywistych z .cad, .stl – tworzymy raport dokładności odwzorowania rzeczywistego modelu z jego cyfrowym odpowiednikiem.

 

Do pracy używamy oprogramowania ATOS, GeoMagics Design X.

 

   

W laboratorium zajmujemy się prześwietlaniem obiektów przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Jest to jedna z najpopularniejszych nieniszczących metod obrazowania obiektów.

 

Używamy w nim tomografu z wymiennymi lampami (odbiciowa 225 kV, transmisyjna 180 kV, obrotowa 225 kV, maksymalna moc wiązki 2KW), co pozwala nam dostosować parametry wiązki do rodzaju prześwietlanego obiektu, tym samym umożliwiając osiągnięcie imponujących dokładności pomiarowych (10 mikronów). Nasz system cechuje się szerokim zakresem zastosowań materiałowych oraz gabarytowych. Mamy doświadczenie w pracy z próbkami, które są zbyt duże lub ciężkie dla innych systemów.

 

Świadczone usługi:

– radiografia oraz tomografia obiektów o rozmiarze charakterystycznym od kilku milimetrów (np.główka od igły) do 1 metra (np. chłodnica samochodowa),

– badania stanu technicznego/jakości wykonania obiektów, w tym układów elektronicznych.

 

Czas wykonania: radiografia 10 min, tomografia 2 godziny.

 

Używane oprogramowanie: Volume Graphics, 3D CT.

 

 

  

 

Zacznij korzystać z naszego najczystszego pomieszczenia!

 

Na Clean Room składają się 4 pomieszczenia (przedsionek, butlownia, śluza, pomieszczenie czyste). Laboratorium spełnia normę międzynarodową ISO 14 644-1 – klasa 8. Naszym zdaniem jest to optymalna klasa czystości ze względu na kompromis pomiędzy oferowaną czystością, a niewygórowanymi kosztami eksploatacji.

 

Przykładowe zastosowania pomieszczenia tej klasy:

•  budowa detektorów scyntylacyjnych i półprzewodnikowych,

•  packaging układów elektronicznych,

•  precyzyjne pomiary naukowe,

•  hermetyzacja układów scalonych i innych elementów elektronicznych.

W laboratorium prowadzimy badania klimatyczne i wibracyjne. Badamy odporność i stabilność pracy urządzeń w różnych temperaturach, przy różnej wartości wilgotności powietrza i przy obecności drgań.

 

Komora umożliwia łatwe monitorowanie stabilności i niezawodności pracy (określenie średniego czasu bezawaryjnej pracy) urządzeń znajdujących się w środku – komunikacja z urządzeniami wewnątrz komory odbywa się przez specjalistyczne peszle.

Laboratorium jest przygotowywane do akredytacji PCA, w przyszłości będzie przeprowadzać testy pod konkretne normy – wymagane przez naszych klientów.

 

Świadczone usługi:

- testy klimatyczne:

  • HAST ( Higly Accelerated Temperature and Humidity) – test przyspieszony.
  • CERT (Combined Environmental Reliability Test) – test polegający na doborze właściwej kombinacji wartości współczynników przyspieszających pozwalający na wykrycie usterek. Mieszane testy środowiskowe są szczególnie ważne dla przemysłu samochodowego i urządzeń elektronicznych codziennego użytku.

Do układu mierzącego mogą zostać dodatkowo wprowadzone wibracje. Nasz sprzęt laboratoryjny umożliwia przeprowadzanie testów środowiskowych połączonych z drganiami sinusoidalnymi, losowymi bądź konkretnymi udarami.