Doradztwo Prawne

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z prawidłowym stosowaniem prawa. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oferujemy usługi prawne w następujących dziedzinach:

  • Prawo cywilne ( m.in. w zakresie umów cywilno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zawieranie, rozwiązywanie, weryfikowanie i ich analiza, jak również wykładnia istniejących zapisów).
  • Prawo handlowe i gospodarcze ( m.in. pomoc w zakresie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego, rejestracji, rozwiązywania, przekształcania formy prawnej podmiotów, sprawozdawczości, bieżące doradztwo prawne w zakresie wypełniania obowiązków wobec urzędów administracji publicznej nałożonych na podmioty przez przepisy prawa).
  • Prawo pracy ( m.in. zagadnienia pracownicze, zakaz konkurencji, klauzule poufności).
  • Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych).
  • Doradztwo w zakresie bieżącej działalności.