Dlaczego Warto?

Ponieważ PNT to najlepsze miejsce do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i rozwoju innowacyjnych firm.

 

Zalety naszego Parku to:

 • zapewniamy maksimum bezpieczeństwa: zarówno poprzez ochronę fizyczną obiektu, jak i ochronę wartości intelektualnej. Twój pomysł jest z nami bezpieczny!
 • jesteśmy Parkiem ukierunkowanym na wysokorozwinięte technologie,
 • jesteśmy „bramą” do zasobów intelektualnych Narodowego Centrum Badań Jądrowych (połączone zasoby PNT i NCBJ pozwalają na realizację bardzo szerokiego zakresu usług),
 • świadczymy specjalistyczne usługi laboratoryjne w oparciu o nowoczesną infrastrukturę,
 • dbamy o łatwy dostęp do naszych zasobów (minimum formalności),
 • gwarantujemy ceny niższe niż rynkowe,
 • wspieramy rozwój regionu Otwocka.

 

Korzyści wynikające z nawiązania z nami współpracy:

 • z nami łatwiej postawisz pierwsze kroki w biznesie,
 • będziesz mógł prowadzić swoją działalność na terenie Parku – na konkurencyjnych warunkach,
 • dostaniesz możliwość korzystania z infrastruktury badawczej obsługiwanej przez wykwalifikowaną kadrę,
 • otrzymasz pomoc prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i materialnej oraz pomoc w przygotowywaniu/analizowaniu umów na potrzeby współpracy z przemysłem i/lub udziału w konsorcjach,
 • ułatwimy Ci dostęp do potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo-badawczego działającego na lokalnym rynku,
 • wejdziesz w relacje biznesowe z firmami działającymi na terenie Parku.