Dla Kogo?

Oferta Parku Naukowo-Technologicznego „Świerk” jest skierowana zarówno do dużych ale i mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym do start-upów, zwłaszcza tych skupiających się na projektach innowacyjnych i pracach badawczo-rozwojowych. Ze względu na profil świadczonych przez nas usług badawczych, Park jest idealnym miejscem dla podmiotów działających zwłaszcza w następujących gałęziach przemysłu:
 
  • elektronicznej,
  • telekomunikacyjnej,
  • materiałowej,
  • medycznej,
  • bezpieczeństwa.
 
Działałność Parku polega na świadczeniu usług badawczych, doradztwie oraz udostępnianiu powierzchni biurowych, laboratoryjnych i konferencyjnych.