XIII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)

Celem 13. Sympozjum KRAB było zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych Programów EU ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i realizacji projektów we współpracy z przemysłem. W Sympozjum wzięło udział 75 uczestników.