Dojazd

Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7

Kompleks Jądrowy Świerk znajduje się w odległości ok. 30 km na południowy wschód od Warszawy (ok. 5 km na wschód od Otwocka). Zajmuje on teren 44 ha – ogrodzony, strzeżony i wyposażony w dedykowaną infrastrukturę techniczną – m.in. trzy linie zasilania energią elektryczną i własne ujęcie wody. Na terenie Kompleksu Jądrowego znajduje się większość zakładów naukowych NCBJ oraz administracja, swoją siedzibę maja również Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Wygodny dojazd do Świerka umożliwia szosa lubelska – droga krajowa nr 17. Jadąc z Warszawy w kierunku Lublina na 13 km przed Kołbielą należy skręcić w prawo.

Uwaga. Niektóre starsze mapy błędnie pokazują ul. Sołtana w Otwocku-Świdrze.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych zapewnia pracownikom i gościom Ośrodka transport regularnymi liniami autobusów pracowniczych, łączącymi Świerk z Warszawą, Otwockiem i licznymi okolicznymi miejscowościami.