Infrastruktura lokalowa

Podstawową wartością, jaką oferuje przedsiębiorcom PNT Świerk jest dostęp do unikalnych usług badawczych, wyposażenia i laboratoriów. Stąd zaledwie jedna czwarta powierzchni użytkowej zmodernizowanego budynku wykonana i wyposażona jest z myślą o długoterminowym wynajmie. Okolice Warszawy zapewniają dostatecznie szeroki dostęp do powierzchni biurowych, w zróżnicowanych cenach i standardach, nie jest naszą intencją duplikowanie wynajmu „zwykłego biura”.

Natomiast zapraszamy do nas firmy, których działalność trwale związana być może z oferowanymi przez Park i Narodowe Centrum Badań Jądrowych usługami. Taka współpraca i obecność przynosić będzie wymierne korzyści, daleko wykraczające poza prosty wynajem.

Zainteresowanych taką rozszerzoną formą współpracy zapraszamy do kontaktu – przypominając, że dzięki temu, że PNT Świerk działa jako instytucja pośrednicząca świadcząca pomoc de minimis, możemy oferować bardzo atrakcyjne warunki finansowe najmu.