III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego

4 września 2015. w PNT odbyło się III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego – wydarzenie niezwykle ważne dla lokalnej i regionalnej gospodarki. Współorganizatorami wydarzenia są Powiat Otwocki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Zarząd Klubu Nowej Gospodarki.