International Symposium on Reliability of Optoelectronics for Systems 2016

Tegoroczna odsłona konferencji ISROS (International Symposium on Reliability of Optoelectronics for Systems) została zorganizowana w terminie 06-09.06.2016 w Parku Naukowo Technologicznym Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

ISROS jest to cykliczne międzynarodowe sympozjum skupiające środowisko związane z aeronautyką i niezawodnością systemów optoelektronicznych oraz wspomagających je systemów elektronicznych. Duży rozgłos konferencji ISROS2014 przyczynił się do rozszerzenia programu technicznego o dziedziny pokrewne takie jak: zagadnienia kosmiczne, lotnicze, samochodowe, jądrowe, medycyna i telekomunikacja. Tegoroczna odsłona wydarzenia podtrzymała tradycję i nawiązała do powyższych zagadnień, jednak głównym celem ISROS2016 było nawiązanie współpracy oraz wymiana pomysłów z zakresu:

– włókien optycznych (czujniki, kable, connect-ORS),

– transceiverów optycznych, diod laserowych, diod elektroluminescencyjnych,

– detektorów (od UV do IR).

Czterodniowy program konferencji zawierał wystąpienia, sesje plakatową oraz wystawę zewnętrznych firm – szukających potencjalnych partnerów.

Zorganizowanie konferencji w Polsce stworzyło warunki do nawiązania współpracy polskich firm i instytucji badawczych z takimi potentatami, jak Airbus, CNES czy Thales. Jest to dowód uznania dla NCBJ – i badań związanych z tym kierunkiem prowadzonych w ramach Laboratorium Badań Materiałowych i powstającego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Laboratorium Testowania Niezawodności.

 

Szkoła Akceleratorowa CERN

CAS (CERN Accelerator School) – szkoła akceleratorów organizowana przez CERN.
W okresie 27.09-09.10.2015 w PNT odbyła się szkoła akceleratorów. Jest ona organizowana regularnie w krajach członkowskich CERN, których jest obecnie dwadzieścia jeden. CAS odbył się w Polsce już po raz drugi, jednak pierwszy raz w okolicach Warszawy.

Otwarcie laboratorium zaawansowanego druku 3D

Jednym z podstawowych celów PNT jest oferowanie rozwiązań o wysokim stopniu innowacyjności i rozwiązań technicznych na najwyższym poziomie. Przejawem realizacji powyższych założeń jest nowopowstałe laboratorium zaawansowanego druku 3D. Wyjątkowość tego laboratorium na tle innych to możliwość wydruków zarówno w metalach reaktywnych (tytan) jak i niereaktywnych (stal) oraz dokładność wydruków sięgająca 0,015 mm.

III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego

4 września 2015. w PNT odbyło się III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego – wydarzenie niezwykle ważne dla lokalnej i regionalnej gospodarki. Współorganizatorami wydarzenia są Powiat Otwocki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Zarząd Klubu Nowej Gospodarki.