Szkoła Akceleratorowa CERN

CAS (CERN Accelerator School) – szkoła akceleratorów organizowana przez CERN.
W okresie 27.09-09.10.2015 w PNT odbyła się szkoła akceleratorów. Jest ona organizowana regularnie w krajach członkowskich CERN, których jest obecnie dwadzieścia jeden. CAS odbył się w Polsce już po raz drugi, jednak pierwszy raz w okolicach Warszawy.